Feal Kontinuirana fasada 50 FK

Osnovne značajke sistema
Vidljiva širina profila 50 mm
Dubine vertikalnih profila 90/120/140/160/200/270 mm
Dubine horizontalnih profila 88/118/138/158/198/268 mm
Vodonepropusnost R7
Otpornost na vjetar 2,0 kN/m² i 3,0 kN/m²
Vodonepropusnostklasa klasa 4A
Zvučna izolacija 43 db
Toplinska izolacija, Uf >= 0,72 W/m²K